logo erkend museum logo KBC
 

Expo - Vroeger

Het Gulden Cabinet. Koninklijk Museum bij Rockox te gast

tot 2 Juli 2017

ff guldencabinet def2

In de Scheldestad Antwerpen heerst er aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw een bijzonder gunstig artistiek en economisch klimaat. Daardoor wordt de stad al snel hét productie- en handelscentrum voor luxeartikelen. Veel patriciërs en handelaars bouwen rijke collecties op met eigentijdse en oude kunst. Helaas zijn de meeste van die verzamelingen in de loop der jaren uit elkaar gevallen.

U ontdekt in het Rockoxhuis hoe een Antwerpse kunstverzameling er in de Gouden Eeuw moet hebben uitgezien. De patriciërswoning van burgemeester en mecenas Nicolaas Rockox (1560–1640) heeft een metamorfose ondergaan tot een luxueus kunstkabinet met topstukken uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), dat gesloten is voor verbouwing, en de belangrijkste werken uit het Rockoxhuis. U ziet er prachtige schilderijen van onder meer van der Weyden, Memling, van Eyck, Rubens en van Dyck.

 

 

The Sky is the Limit. Het landschap in de Nederlanden. Museum Rockoxhuis in samenwerking met het KMSKA en Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

van 25 maart tot en met 2 juli 2017

patinir christoffel p41

In de loop van de 16e eeuw maakt de schilderkunst een revolutie door. Nieuwe genres, waaronder het landschap, veroveren de kunstmarkt en belanden in de verzamelingen van rijke patriciërs, handelaars en edellieden. Landschappen dienen als achtergrond voor Bijbelse of mythologische taferelen, maar schilders leven zich met het nieuwe genre ook uit om oneindige variaties op stadsgezichten, gebergten, panorama’s, helletaferelen en zeelandschappen te creëren.

Een van de pioniers van het Vlaamse landschap is Joachim Patinir. Pieter Bruegel de oude schildert rond het midden van de 16e eeuw wereldlandschappen. In de 17e eeuw brengt Rubens met zijn liefde voor het platteland, zijn panoramische blik en kleurrijke pallet het landschap opnieuw onder de aandacht.

De tentoonstelling is samengesteld uit bruiklenen van de Gemäldegalerie Alte Meister Dresden, die in het najaar 2016 een belangrijke tentoonstelling aan dit onderwerp wijdt, aangevuld met landschapsschilderijen uit het KMSKA en het Rockoxhuis.  

 

 

 

CLARA PEETERS

van 18 juni 2016 tot en met 2 oktober 2016

ClaraPeeters 00307560001

In de schoot van Het Gulden Cabinet organiseren het Rockoxhuis en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) enkele kleinschalige tentoonstellingen.  Clara Peeters. Aan tafel! is de zesde in de rij..

Clara Peeters was een buitenbeentje, een van de weinige vrouwelijke kunstschilders en bovendien een van de pioniers in de ontwikkeling van het stilleven als genre in de vroege zeventiende eeuw.

Over haar leven tasten we in het duister. Ze werkte in Antwerpen gedurende het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Slechts een 40-tal schilderijen zijn aan haar toegeschreven. Haar stillevens – banketjes, visschotels en bloemtuilen – zijn een lust voor het oog. Maar wat is de diepere betekenis van die stillevens? Welke waarde had Chinees porselein voor een burger uit 1610? Waarom combineerde ze een artisjok met andere lekkernijen en exquise voorwerpen? Met deze tentoonstelling proberen we een antwoord te formuleren op deze en andere vragen die het soms enigmatische werk van Clara Peeters oproept.

Deze tentoonstelling is een samenwerking met het Museo del Prado in Madrid.

In het najaar reist de expo naar het Prado.

 

 

POWER FLOWER, Bloemstillevens in de Nederlanden

van 28 november 2015 tot en met 28 maart 2016

BAN PowerFlower 270x330

In de schoot van Het Gulden Cabinet organiseren het Rockoxhuis en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) enkele kleinschalige tentoonstellingen. Power Flower, Bloemstillevens in de Nederlanden is de vijfde in de rij.

Van oudsher wordt de kunst in Vlaanderen, Brabant en Holland gekenmerkt door een scherpe natuurobservatie en een streven naar natuurlijkheid. Toch fleurden planten en bloemen tot in de zestiende eeuw alleen maar de randen van heiligenvoorstellingen in getijdenboeken op.

Door de groeiende interesse voor botanica en de ontluikende liefde voor de natuur gingen kunstenaars rond 1600 bloemen behandelen als een zelfstandig motief.

In die tijd en nog lang daarna raakten schilders helemaal in de ban van de ‘Power Flower’. Jan Brueghel, Jan Davidz De Heem, Osias Beert, Daniël Seghers, Rachel Ruysch en vele anderen pronken op deze tentoonstelling met hun mooiste ruikers.

  

  

 

 

Abraham Ortelius (1527-1598), in de ban van de klassieke oudheid 

24 april tot en met 16 augustus 2015

Tempe website v1

Ortelius staat bekend als de geograaf die in 1570 de eerste wereldatlas uitgaf, het Theatrum Orbis Terrarum. Maar hij was ook de eerste die met historische kaarten uitpakte. Ortelius had dan ook een bijzondere belangstelling voor de klassieke oudheid en de Bijbelse geschiedenis.

In zijn eerste editie van het Theatrum verwees hij al naar plaatsnamen in de oudheid, wat in 1587 zou resulteren in een zelfstandige publicatie: Thesaurus Geographicus. Maar ook in zijn Parergon, de bundeling van zijn historische kaarten die hij eerder in diverse edities van het Theatrum had gepubliceerd, zien we de geschiedenis van de oudheid en van de Europese gebieden die deel uitmaakten van het Romeinse Rijk in kaarten vertaald. Met behulp van zijn vermaarde museumcollectie, waaronder een uitgebreide bibliotheek en een rijke verzameling Romeinse munten, reconstrueerde Ortelius onder meer de veroveringen van Caesar in Gallië en de tochten van de antieke helden Odysseus, Aeneas en de Argonauten. In zijn teksten die de kaarten begeleidden, gaf hij telkens de nodige informatie over de bronnen die hij had geraadpleegd.

Ortelius ging ook letterlijk op zoek naar de geschiedenis. Zo reisde hij naar Italië, waarvan zijn beroemde boekje Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae Partes getuigt. Maar ook dichterbij bezocht hij plaatsen waar de sporen van de klassieke oudheid nog zichtbaar waren, zoals Tongeren, Trier en Metz. Op het einde van zijn leven bereidde hij de publicatie van de Tabula Peutingeriana voor, een kopie van de Romeinse reiskaart uit de 3e–4e eeuw.

Een van de geliefkoosde hobby’s van Ortelius was het verzamelen van munten. Hij bezat onder meer munten uit de Romeinse keizertijd. Die munten gaven voor Ortelius de geschiedenis een gezicht. In 1573 publiceerde hij Deorum dearumque capita ex antiquis numismatibus Abrahami Ortelii geographi Regis collecta. Geschiedenis en cartografie gingen bij hem hand in hand. Geografie was voor hem het oog van de geschiedenis.

De tentoonstelling over Ortelius en zijn passie voor de geschiedenis van de klassieke oudheid vindt niet zonder reden plaats in het Rockoxhuis. Rockox en Ortelius waren goed bevriend en deelden hun passie voor het verzamelen van munten. Rockox had de belangrijkste publicaties van Ortelius in zijn boekenkast staan en een portret van Ortelius sierde bovendien Rockox’ kunstkamer.

Op de tentoonstelling wordt een keuze uit de historische kaarten getoond, samen met enkele van de gedrukte werken die Ortelius gebruikte om zijn kaarten samen te stellen. De bezoeker kan daardoor mee volgen hoe Ortelius zijn kennis verzamelde en visueel voorstelde op een kaart.

Abraham Ortelius (1527–1598), in de ban van de klassieke Oudheid

is een coproductie met het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen. Dr. Dirk Imhof, conservator van het Museum Plantin-Moretus, is curator en werkt daarvoor samen met Hildegard Van de Velde, conservator van het Rockoxhuis.

Deze tentoonstelling wordt ook georganiseerd ter ondersteuning van de ICHC 2015, de zesentwintigste internationale conferentie over de geschiedenis van de cartografie, die zal plaatsvinden in Antwerpen van 12 tot 17 juli 2015. www.ICHC2015.be.

Van 24 april tot en met 16 augustus 2015.  

 

 

Papegaai. 't Cierlijk schoon van haare veeren

08 november 2014 t.e.m. 22 februari 2015

papegaai640x330

Peter Paul Rubens, Heilige familie met papegaai (detail), ©KMSKA, foto: Rik Klein Gotink

In de schoot van Het Gulden Cabinet organiseren het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Rockoxhuis enkele kleinschalige tentoonstellingen. Papegaai is de derde in de rij. 

Naar aanleiding van de schitterende restauratie van De heilige familie met de papagaai van P.P. Rubens (KMSKA) die in het Gulden Cabinet een ereplaats krijgt, gaat onze aandacht naar de papegaai in de beeldende kunst in de 16e en 17e eeuw.  Zijn verenpracht was een lust voor het oog en tegelijkertijd een bron van inspiratie voor heel wat kunstenaars.  Schoonheid, wijsheid, maagdelijkheid, verscheidenheid, minnaar.. zijn maar enkele van de vele predicaten die hem toegedicht zijn.

Naast Rubens zijn Savery, Fijt, Jordaens, de Heem, Dürer, Schongauer en andere kunstenaars met hun interpretatie van de papegaai op de tentoonstelling vertegenwoordigd.

 

 

Van Patinir tot Ribera. De heilige Hiëronymus in woord en beeld.

18 januari 2014 – 13 april 2014

nicolaas rockox humanist(Jan Sanders van Hemessen, De Heilige Hiëronymus, copyright KBC Erwin Donvil)De Heilige Hieronymus van Jan Sanders van Hemessen, kreeg een ereplaats in Rockox’ kunstkamer of groote saleth, waar ook het beroemde werk van P.P. Rubens, Samson en Delila, een verdiende plaats had en is vandaag het enige werk uit de originele Rockoxcollectie dat vandaag nog in het museum van zijn woning aanwezig is en als het ware ‘in situ’ hangt.

Wij pogen de Heilige Hiëronymus aan de hand van de beeldende kunst te duiden in de renaissance en de barokperiode in West-Europa. Tijdens de 16de eeuw maakte de Heilige Hiëronymus dertig procent uit van alle heiligenvoorstellingen, maar ook in de 17de eeuw bleek de heilige nog van grote betekenis in de beeldende kunst en had hij een voorbeeldfunctie in de contrarefromatie en het humanisme.

 

 

 

Het Gulden Cabinet stelt voor : In vriendschap verbonden.
Het Liber Amicorum of het vriendenboekje in de 16de eeuw en 17de eeuw in de Nederlanden

een pagina uit Rockox's vriendenboekje, copyright collectiebeleid Bart Huysmans / Michiel Wuytseen pagina uit Rockox's vriendenboekje, copyright collectiebeleid Bart Huysmans / Michiel Wuyts

28 september 2013 – 15 december 2013

Vriendenboekjes waren ook in de 16de eeuw een hebbeding. De wereld openbaarde zich, studenten zochten het avontuur op en ondanks het feit dat in de Zuidelijke Nederlanden Leuven een gerenommeerde universiteitstad was, trokken ze ook naar andere oorden om hun kennis te verrijken. Frankrijk, Italië en Duitsland waren gegeerde landen. Het vriendenboekje was de student dierbaar en werd als uitnodiging aan bevriende medestudenten, professoren en verwanten aangeboden om commentaren, citaten en opdrachten te schrijven, vaak mooi verlucht. Ook Nicolaas Rockox bezat een liber amicorum. Naast zijn boekje worden een 15tal vriendenboekjes van zijn tijdgenoten geëxposeerd en tegelijkertijd. Het vriendenboekje geeft ons de gelegenheid de student op het spoor te zijn en zijn sociale netwerk te ontrafelen.

 

 

Kerst in het Rockoxhuis. Een greep uit de collectie vroeg 16de eeuw tot midden 17de eeuw.   11/12/2012 - 13/01/2013.

5Retabel WIT(Retabel, De Aanbidding der Koningen, 1525, copyright KBC Erwin Donvil)

Van dinsdag 11 december 2012 tot en met zondag 13 januari 2013 is het Rockoxhuis naar aanleiding van de voorbereiding van het project Het Gulden Cabinet, gedeeltelijk gesloten. Twee zalen blijven echter open om kersttaferelen uit de verzameling te exposeren. De toegang is voor iedereen gratis.

Van maandag 14 januari tot en met vrijdag 1 februari 2013 is het Rockoxhuis volledig gesloten voor het publiek.

 

 

Zomer in Rockox’ tuin, beleef zijn passie! 6/6 – 31/10/2012.

fto ev RockoxTegelIn de tentoonstelling Zomer in Rockox’ tuin, beleef zijn passie! is de tuin van het Rockoxhuis een ware 17de-eeuwse tuinkamer. Om dit buitensalet de gepaste invulling te geven is het museum Rockoxhuis een samenwerking met de Artesis Hogeschool Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, aangegaan. De studenten schilderkunst hebben de Rockox-stadstuin opgesmukt met schilderijen, perspectiefjes op de deuren, exotische vogels op plankjes tegen de muur en trompe-l’oeils tegen de vensters en in de keldergaten. De studenten keramiek hebben de tuinbedden voorzien van een diversiteit aan potten, keramische potten in de typische majolicakleuren. De studenten Sound Design, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, dko,  ten slotte laten u mee genieten van verrassende tuingeluiden, gebaseerd op de vier element, water, vuur, aarde en lucht. In het museum exposeren we zeldzame zeventiende-eeuwse tegels die bloemen, planten, insecten en vogels verbeelden, alsook de inspiratiebron voor de tegelmakers, mooie gravures van onder meer Adriaan Collaert en Stradanus. Maar ook botanische boeken stonden model voor de tegelmaker. Rockox had er nog al wat, in zijn tijd dure kleinoden die vandaag de waarde met een gezinswagen kunnen doorstaan.

Er is een gratis bezoekersgidsje ter beschikking.

 

Triomf op wielen - Rubens' ontwerp voor de Zegewagen van Kallo. 11/02 - 13/05/2012.

triomf op wielenHet Rockoxhuis was gastmuseum voor deze dossiertentoonstelling van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Kardinaal-infant Ferdinand versloeg in juni 1638 de Hollanders nabij Kallo. Enkele dagen later kreeg hij de Fransen op de knieën in Sint-Omaars. Om die gebeurtenissen te herdenken, besliste de Antwerpse stadsmagistraat aan de jaarlijkse ommegang een praalwagen toe te voegen. Het ontwerp werd bij Rubens besteld.

Deze dossiertentoonstelling ging dieper in op de iconografie van de Zegewagen.

 

 

Praktische info